Vaksinering i kommunen

Det er i dag satt 26 doser fra Pfizer. Dermed er det totalt 98 innbyggere som er blitt fullvaksinerte i kommunen, og det er 144 innbyggere som har fått første vaksinedose.

Neste uke får kommunen 42 vaksinedoser, og kommunen vil da ha vaksinert alle over 75 år, samt innbyggere mellom 18-64 med underliggende sykdommer som fastlegen har definert til å hører til i prioriteringsgruppe 4. 

Kommunen vil begynne med vaksinering av personer som er under 75 år neste uke, og disse vil bli kontaktet av kommunen.

 

Smitte på Agder og i nabokommuner

Det er pågående smitteutbrudd i Agder, og i de siste dagene er det stort sett registret smitte i Kristiansandsområdet, og det antas at det bla. er muterte virus. Smitte i nabokommunene er synkende, men vi ber innbyggere være ekstra nøye med å følge smittevernrådene som kan leses i sin helhet på https://www.helsenorge.no/koronavirus/ og https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/

 

Smittestopp app

FHI anbefaler å ta i bruk Smittestopp appen. Den skal bidra til å forhindre at koronaviruset sprer seg i samfunnet, og er helt frivillig å bruke. Appen har 16-års aldersgrense.

 

Informasjonskanal

Hoved informasjonskanalen til kommunen er våre nettsider. Det ligger også mye informasjon om koronavirus både på www.helsenorge.no og på Folkehelseinstituttets nettside www.fhi.no.