Det er bekreftet at 2 personer er smittet av covid-19, men frykter at flere kan være smittet.

Kommunen har aktivert kriseledelsen, og innfører nå en rekke tiltak for å slå ned utbruddet så raskt som mulig og få kontroll på situasjonen. Smittevernoverlegen har ansvar for håndteringen lokalt.

Vi er i dialog med sentrale helsemyndigheter v/folkehelseinstituttet og fylkeslegen som bistår med råd i håndteringen av utbruddet. Det har også vært gjennomført møter med de andre kommunene i regionen som har et pågående smitteutbrudd dvs. bl.a. Lindesnes, Farsund, Lyngdal og Kvinesdal

Alle som får en luftveisinfeksjon med feber, hoste, tungpustethet, tap av smak- eller luktesans, sår hals, eller føler seg syke, må ta kontakt med kommunen for å bli testet for Covid-19.

Hvis du har symptomer som kan skyldes Covid-19, skal du holde deg hjemme. Ved behov for helsehjelp skal du kontakte lege på telefon. Du skal ikke oppsøke lege eller annen helsetjeneste uten at dette er avtalt på forhånd.

Har du symptomer, bli hjemme og ta kontakt med Eiken legekontor på søndag fra kl 1000 til 1300 på telefon: 97 999 530 eller 97 999 531.  Fra mandag 16.11.20 ring Eiken legekontor i åpningstid fra kl 0800 til 1500, eller 116117, så vil du få beskjed om hva du skal gjøre.

 • Kommunen kartlegger evt. nærkontakter og tester nå alle som kan ha vært utsatt for smitte
 • Det vurderes stenging av sykehjemmet for besøk.
 • Kollemo skole vil holde stengt på mandag 16.11.20. Foreldrene vil få egen informasjon fra skolen.
 • En av kohortene i Hægebostad barnehage vil holde stengt på mandag 16.11.20. Foreldrene vil få egen informasjon fra barnehagen.
 • Vi ber alle innbyggere som har deltatt på Betania arrangement i Lyngdal de siste 10 dagene om å kontakte Eiken legekontor for å bli testet. Alle som var på arrangement i denne perioden vil bli testet for Covid-19 og satt i karantene.
 • Kommunelegen i Hægebostad kommune har fattet vedtak om å avlyse alle arrangement frem til og med mandag 16.11.20 med hjemmel i smittevernloven, se link: https://www.haegebostad.kommune.no/pressemelding-fra-kriseledelsen-i-farsund-flekkefjord-haegebostad-kvinesdal-lindesnes-og-lyngdal-kommuner.6345889-503301.html
 • Eiken skule og Eiken barnehage driftes som normalt innenfor smittevernreglene som er på et strengt gult nivå. (oppdatert 15.11.20 kl 1300)

Kommunens nettsider vil bli oppdatert så snart vi har mer informasjon.

Her kan du få mer informasjon

 • Informasjon til befolkningen på helsenorge.no https://helsenorge.no/koronavirus
 • På Helsenorge finner du også Helsedirektoratets praterobot (chatbot) hvor du kan skrive inn og få svar på spørsmål
 • Helsedirektoratets informasjonstelefon 815 55 015 (hverdager 08.00 – 15.30)

Råd som gjelder for alle

Sammen kan vi bidra til å stanse utbruddet av covid-19 ved å følge grunnleggende smittevernregler:

 • Hold minst 1 meters avstand til andre
 • Ta covid-19 test hvis du har luftveissymptomer
 • Hold deg hjemme hvis du er syk (gjelder all sykdom)
 • Vask hendene grundig og ofte. Bruk eventuelt spritvask.
 • Host og nys i papirlommetørkle, eller i albukroken dersom du ikke har lommetørkle for hånden.

Karantene og isolasjons regler:

 https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/avstand-karantene-og-isolering/