Pålegget er et hastevedtak hjemlet i smittevernloven §4-1, og gjelder til og med mandag 16. november. Smittesituasjonen i kommunene er alvorlig og uoversiktlig. Det er nødvendig å få kontroll og hindre videre smittespredning.

Pålegget retter seg mot alle planlagte arrangementer. Innen kultur, kirkeliv og annet. Pålegget omfatter ikke serveringssteder, treningssentre og hoteller, så sant 1-en-meters regelen kan overholdes (oppdatert 14.11.20 kl 2400)

På grunn av felles bo- og arbeidsmarked gjelder pålegget også i Hægebostad og Kvinesdal kommuner.

Lørdag kveld var kommunene i de to regionene samlet til felles krisemøte, der også fylkesmannens beredskapsavdeling og Folkehelseinstituttet deltok. Kommunene samlet seg på dette møtet om det pålegget som kommuneoverlegene nå går ut med.

Lindesnes kommune har også en stor andel smittede tilknyttet det fremmedspråklige miljøet i Lyngdal hvor dette utbruddet startet.

Lindesnes kommune har inntil videre vedtatt å stenge kinoen og svømmehallen. Også Lyngdal kommune har stengt kinoen og den kommunale delen av Sørlandsbadet.

Både i Farsund, Lindesnes og Lyngdal kommuner er smittesituasjonen nå uoversiktlig. Smittesporingsteamet i Lyngdal karakteriserer situasjonen som ute av kontroll.

Folk anmodes ellers om å holde seg mest mulig hjemme, og ikke ringe legevakten unødig.

Ta telefonen hvis telefonen ringer. Det kan være kommunens smittesporingsteam.

Kontaktpersoner

For ytterligere spørsmål kontaktes ordførerne i kommunene.