Kommunen har ingen påviste smittetilfeller av Covid-19 pr 15.01.2021, og kommunen kjenner ikke til at det er noen i karantene i kommunen. Det er p.t. mange som tester seg, og husk at terskelen for å teste seg er lav.  

Regjerings smitteverntiltak er forlenget med 1 dag frem til og med 19.1.21. Tiltakene kan leses i sin helhet på følgende link: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/innforer-flere-nasjonale-smitteverntiltak/id2826466/.

Folkehelseinstituttet har oppdatert sine veiledere i forhold til smitteverntiltakene og disse kan leses på www.fhi.no. I forhold til råd til dagligvarehandel, serveringssteder, reiselivsbransjen, politi, drosje, håndverkere mv. kan disse leses på følgende link: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-og-yrkesgrupper/rad-til-spesifikke-sektorer/. I forhold til råd for musikkøvelser og andre organiserte kulturaktiviteter kan disse leses på følgende link: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-og-yrkesgrupper/rad-for-musikkovelser-og-andre-organiserte-kulturaktiviteter/

 

Vaksinering

Kommunen vaksinerte 6 personer i forrige uke, og har også denne uken vaksinert 6 personer. Totalt er det 12 personer hittil som er blitt vaksinert i kommunen dvs. alle på Eiken Bu- og omsorgssenter som har ønsket å bli vaksinert. Det er forventet at kommunen vil motta nye og økende antall doser med vaksine hver uke utover våren.

Smittestopp app

FHI har lansert en ny Smittestopp app. Den skal bidra til å forhindre at koronaviruset sprer seg i samfunnet, og er helt frivillig å bruke. Appen har 16-års aldersgrense.

Informasjonskanal

Hoved informasjonskanalen til kommunen er våre nettsider. Det ligger også mye informasjon om koronavirus både på www.helsenorge.no og på Folkehelseinstituttets nettside www.fhi.no.