Smitte på Agder og i nabokommuner

Det er et pågående smitteutbrudd i Agder, og i de siste dagene er det registret smitte i nabokommunene og i Kristiansandsområdet, og det antas at det bla. er muterte virus. Vi ber innbyggere være ekstra nøye med å følge smittevernrådene som kan leses i sin helhet på https://www.helsenorge.no/koronavirus/ og https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/

 

Vaksinering i kommunen

Denne uken er det satt 49 doser. Dermed er det totalt 102 innbyggere som er blitt fullvaksinerte i kommunen, og det er 291 innbyggere som har fått første vaksinedose. Disse dosene har blitt satt på prioriteringsgruppe 4 dvs. innbyggere i alderen 65-74 år, og personer mellom 18 og 64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp

Neste uke mottar kommunen 66 nye doser, og disse vil bli gitt til innbyggere som er født i årene 1954-56. I tillegg kommer kommunen til å starte vaksinering av innbyggere i prioriteringsgruppe 5 dvs. innbyggere i alderen 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander.

Det er fremdeles kun vaksiner fra Pfizer som blir brukt i vaksineringsprogrammet. 

 

Smittestopp app

FHI anbefaler å ta i bruk Smittestopp appen. Den skal bidra til å forhindre at koronaviruset sprer seg i samfunnet, og er helt frivillig å bruke. Appen har 16-års aldersgrense.

 

Informasjonskanal

Hoved informasjonskanalen til kommunen er våre nettsider. Det ligger også mye informasjon om koronavirus både på www.helsenorge.no og på Folkehelseinstituttets nettside www.fhi.no.