Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
A A A

Høring – Helse og omsorgsplan for Hægebostad kommune

Publisert
Kommunevåpen lite

Det er utarbeidet helse- og omsorgsplan for Hægebostad kommune som legges ut på høring med høringsfrist 1. mai 2021. Pga smittevernreglene vil det ikke bli gjennomført fysiske informasjonsmøter, men det er satt lang høringsfrist slik at alle som ønsker har anledning til å komme med høringsuttalelser til planen. Høringsuttalelser sendes på email til følgende email adresse: post@haegebostad.kommune.no

Etter høringsfristens utløp vil planen bli lagt frem for formannskap, rådene og kommunestyret for endelig behandling.

Med hilsen

Ivan Sagebakken

rådmann

Link til planen finner du her