Barnehage, Næringsutvikling, Skole, Motorisert ferdsel, Kultur, Buss, Tog, Idrettsanlegg, Bolig- og hyttebygging, Landbruk, Bosetting, Eldreomsorg eller Friluftsliv

Er du interessert i noe av disse sakene eller andre saker i ditt nærområde? Har du lyst til å være med å påvirke hvordan Hægebostad kommune skal utvikle seg de neste fire årene? Da inviteres du til å delta i det politisk arbeidet i Hægebostad.

Partiene i Hægebostad ønsker flere personer til sine partier/lister. Målsetningen er valglister som i størst mulig grad gjenspeiler kommunens innbyggere. Hægebostad trenger politikere med variert bakgrunn, slik at saker kan bli vurdert best mulig.

I tida framover jobber partiene med utforming av valgprogram og oppsett av valglister. Partiene ønsker i denne prosessen et bredt engasjement fra kommunens innbyggere.

Ta kontakt med kontaktpersonene som er oppført nedenfor hvis du har lyst til å bidra eller vil vite mer om de ulike partiene:

 

Parti

Kontaktperson

Mobil

Mail

Arbeiderpartiet

Tom Kenneth Høyland

99569441

tom.hoyland@xl-bygg.no

Tverrpolitisk liste

Ruth Merete Vatne

93860090

Rmvatne@gmail.com

Kristelig folkeparti

Olav Andrew Handeland

91199553

olhandel@online.no

Fremskrittspartiet

Kenneth Hobbesland

97128963

kenneth.hobbesland@gmail.com

Høyre

Janne Nøkland Haddeland

91145655

jannehaddeland@hotmail.com

 

Senterpartiet

Mona Flottorp

48130825

monaflo@online.no