Pårørendeskolen.pngVi har 15 års jubileum i år med interkommunalt samarbeid om pårørendeskole for Kvinesdal og Flekkefjord. Nytt samarbeid i år blir med Hægebostad kommune.
Vi må ha påmelding innen: 19. september 2023

Liv Rosvoll tlf: 38352827 lrj@kvinesdal kommune
Linda Ryerson tlf: 38352826 lir@kvinesdal.kommune.no