Du finner dem på: https://www.helsedirektoratet.no/tema/beredskap-og-krisehandtering/koronavirus/plakater-og-informasjonsmateriell

Hovedpunktene i de nye reglene er:

  • Alle innreisende til Norge som ankommer fra land og områder med høy eller særlig høy smitte ("røde" eller "grå" land) skal i karantene i 10 døgn.
  • Innreisende med karanteneplikt skal bo på karantenehotell. Unntaket er om du er bosatt eller eier en bolig i Norge, eller at arbeids- eller oppdragsgiver har sørget for et egnet oppholdssted med enerom.
  • Utenlandske statsborgere som ankommer Norge fra et område med karanteneplikt, må fremvise en attest på negativ koronatest. Attesten kan ikke være datert mer enn 72 timer tilbake, for at du skal slippe inn i Norge.
  • Arbeids- eller oppdragsgiver skal organisere og betale for testing, samt tilrettelegge for at arbeidstakere kan holde minst 1 meter avstand til andre.

Det er også satt opp egenandeler for både den ansatte og bedriften i forhold til personer som må i karantene.

Fylkesmannen i Agder har inngått avtale med hotell i Kristiansand, som karantenehotell for Agder.  Dette ut fra nærhet til grensepasseringssteder (fly og havn). Reisende vil bli møtt på flyplass eller havn og derfra sendt videre til karantenehotell.

Regjeringen har også lagt ut informasjon om, innreise til Norge: https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/sporsmal-og-svar-om-koronasituasjonen/sporsmal-og-svar-om-innreiserestriksjoner/id2703365/