Skole- og barnehage

Kommunens kriseledelse gjennomførte møter søndag 19.12.21 hvor det ble fattet følgende vedtak:

 • Det er ikke smittevernfaglig forsvarlig å stenge skolene
 • Kriseledelsen fattet vedtak om å informere foresatte om følgende:
 • Skolene og barnehagene holdes åpne som vanlig på gult nivå, men har forståelse dersom foresatte ønsker å holde barna sine hjemme fra skole/barnehage i dagene inn mot jul av frykt for smitte med tilhørende isolasjon/karantene i julen.
 • Det er stor trengsel på mange av skolebussene, og dermed også stor smittefare. Foreldre som har anledning oppfordres til selv å kjøre barna sine til og fra skolene i dagene inn mot jul.

Formannskapet hadde møte søndag 19.12.21 og fattet følgende vedtak:

Formannskapet støtter kriseledelsen sine vurderinger jmf. vedlagte referat fra møter i kriseledelsen i dag 19.12.21.

 

Hurtigtester

Hurtigtester kan kjøpes på de fleste apoteker. Kommunen har fått beskjed av Helsedirektoratet at tilgangen på selvtester til kommunen er begrenset i en periode nå, og det er nødvendig å prioritere hvem som får hurtigtester. Listen under viser hvilke grupper som bør prioriteres for selvtesting (i prioritert rekkefølge):

 

Personer i kritiske samfunnsfunksjoner, eller som jobber i barneverninstitusjoner eller på institusjoner med psykisk utviklingshemmende o.l., og som er i smittekarantene, og som har mulighet for fritak fra arbeidskarantene under forutsetning av daglig testing. NB! For husstandsmedlemmer og tilsvarende nære gjelder dette kun fullvaksinerte!

 

Personer som har symptomer:

 • Barn og unge (7 til 18 år)
 • Ansatte i barneverninstitusjoner eller på institusjoner med psykisk utviklingshemmende og lignende

 

Ansatte i helse og omsorgtjenestene og i andre kritiske samfunnsfunksjoner

 

Annen screening etter smittevernfaglig vurdering

 • Jevnlig testing av barn og unge, særlig i områder med vedvarende høyt smittetrykk.
 • Jevnlig testing i helse- og omsorgstjenesten i enkelte situasjoner og i områder med

vedvarende høyt smittetrykk.

Innreise

 • Innreisetesting kan ikke nedprioriteres da det per nå er et forskriftsfestet krav.

 

Listen under viser i hvilke grupper som bør nedprioriteres for selvtesting (i prioritert rekkefølge):

Annen screening etter smittevernfaglig vurdering

 • Jevnlig testing av barn og unge, i områder uten vedvarende høyt smittetrykk.
 • Jevnlig testing i helse- og omsorgstjenesten uten vedvarende høyt smittetrykk.

 

Ved symptomer

 • Alle med unntak av listet opp over (barn, ansatte i helse- og omsorgstjenesten og i

kritiske samfunnsfunksjoner) kan nedprioriteres, og ta PCR/hurtigtest ved teststasjon. Dette bør være det siste som nedprioriteres