Stengingen gjelder fra torsdag 12. mars klokken 18.00 til og med mandag 13. april 2020. Vedtaket gjelder: 

  • Barnehager
  • Barneskoler
  • Ungdomsskoler
  • Videregående skoler
  • Universiteter og høyskoler
  • Andre utdanningsinstitusjoner.

Unntak gjelder

Det er viktig å opprettholde virksomheten i helse- og omsorgstjenester og andre kritiske samfunnsfunksjoner, og å unngå at personer i risikogrupper brukes til barnevakt.

Derfor må det lokalt sørges for et tilbud til barn av personell i helse- og omsorgstjenesten, transportsektoren eller innen andre kritiske samfunnsfunksjoner. Det samme gjelder for barn med særlige omsorgsbehov som ikke kan ivaretas når barnehage, skole eller andre dagtilbud er stengt. Dette tilbudet vil gis ved Eiken skule/SFO og Eiken barnehage. Vi oppfordrer likevel foreldre å finne private løsninger om mulig. Se link for hva som er kritiske samfunnsfunksjoner  https://www.helsedirektoratet.no/nyheter/helsedirektoratet-har-vedtatt-omfattende-tiltak-for-a-hindre-spredning-av-covid-19#stenging-av-barnehager,-skoler-og-utdanningsinstitusjoner