Ingen må møte opp direkte på legekontoret. All frammøte på Eiken legekontor skal avtales på forhånd. Man må ringe på forhånd for å avtale tid: telefon 38 34 91 90, Mandag - Fredag kl. 08.00-15.00. Telefontid for å snakke med legene er: Mandag - Torsdag kl. 12.30-13.00.

Dersom det er flere tilstede på venterommet til legekontoret ved adkomst så husk å holde avstand på minst 2 meter.

https://www.fhi.no/publ/plakat/litt-mye-eller-helt-avstand/