Formannskapet vedtok i møtet 21.09.2023, sak 101/23 og legge Reguleringsplan for øvings- og konkurransekjøring for snøscooter, Sandvatnområdet for perioden 2024-2027, ut til offentlig ettersyn.

Innspill og merknader sendes innen 10.11.2023 til:

Hægebostad kommune 

Laukrokveien 4, 4595 Tingvatn

eller til:  post@haegebostad.kommune.no

 

Dokumenter:23/00739

Saksutskrift - Reguleringsplan for øvings- og konkurransekjøring for snøscooter.pdf

Føresegner Sandvatn, 2024-2027.pdf

Plankart (2).pdf

Planomtale.pdf