Sosial kontakt

  • Hold to meters avstand til andre bortsett fra personer i egen husstand (eller nærkontaktene til aleneboende). (nytt)
  • Bruk munnbind når det ikke er mulig å holde avstand. (nytt)
  • Vi anbefaler maks to gjester på besøk. Ha helst kontakt med de samme over tid. (nytt)
  • Alle arrangementer som det ikke er absolutt nødvendig å avholde, bør utsettes. (nytt)
  • Du bør begrense sosiale kontakter mest mulig. (nytt)

Handling

  • Vi anbefaler folk å bare benytte seg av kjøpesentre og varehus i hjemkommunen.

Reiser

  • Reiser til utlandet frarådes.
  • Unngå unødvendige reiser innenlands.
  • Man kan reise på hytta eller hotell innenlands, men unngå kollektivtransport hvis det er mulig.
  • Personer som reiser til kommuner med mindre strenge tiltak bør som en hovedregel følge anbefalingene som gjelder i kommunen de bor i til vanlig.