Presentasjonen blir direktesendt på Youtube. Representanter fra rådene er invitert til budsjettpresentasjonen. Pga. smittevernhensyn vil det være begrensede plasser tilgjengelig for tilhørere. Dersom du ønsker å være tilstede må dette avtales på mail på forhånd til post@haegebostad.kommune.no innen 4.11.

Forslag til budsjett for 2020 og økonomiplan 2020 - 2023 skal behandles i råd og utvalg før endelig vedtak skjer i kommunestyret 17. desember, etter å ligget ute til offentlig høring i 14 dager.