Agder kollektivtrafikk informerer om følgende:

Anbefalinger om bruk av munnbind er besluttet av de enkelte kommunehelsetjenestene
i Agder (ikke AKT). Anbefaling om munnbind gjelder generelt sett fra du er 12 år.
Det kan være medisinske årsaker eller andre årsaker til at enkelte ikke kan eller skal
benytte munnbind. Alle busspassasjerer må ta med eget munnbind på bussen.
Munnbindet skal tas på før reisen starter, og skal ikke tas av før reisen er avsluttet og du
har forlatt bussen.

Se «Smitteverntiltak på kollektivtrafikken i Agder»

Vi ber alle foresatte ha en dialog med sine barn om dette , og hjelpe dem å få med seg
munnbind når de skal reise til og fra skolen.