Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
A A A

Oppdaterte jordbruksareal

Publisert
20200925_090222

Gardskart https://gardskart.nibio.no/search er oppdatert av NIBIO på bakgrunn av flyfoto tatt i 2021.

Du kan enkelt finne ut om det er gjort endringer i dyrket mark eller innmarksbeite på din gård ved å huke av for endringer AR5 okt 2022-nå.

Gi beskjed om retting til kommunen.