Det er kommet nye råd fra regjeringen og folkehelsemyndigheter, se https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/-hold-dere-hjemme-ha-minst-mulig-sosial-kontakt/id2783763/

Kommunelegen har etter å ha konferert med folkehelseinstituttet kommet med følgende oppdaterte anbefaling for innbyggerne i Hægebostad kommune:

  • All organisert aktivitet rettet mot barn skal kjøres som normalt. Det kan også gjennomføres kino i lokaler med fast monterte seter hvor kiosken er stengt.
  • Skole- og barnehager fortsetter med gult nivå med strenge tiltak. Dette kan innebærer at åpningstiden blir noe redusert ved evt. manglede bemanning. Alle barn skal gå i barnehage og skole som vanlig dersom det er ikke er gitt andre beskjeder.
  • Besøkende på Eiken Bu- og omsorgssenter må frem til fredag 20.11.20 benytte munnbind
  • Jobb og skole, organiserte aktiviteter kan gjennomføres som vanlig med unntak av kor og høyintensiv fysisk aktivitet i gruppe (aerobic o.l.)

Regjeringen gir bl.a. følgende anbefalinger for alle innbyggerne i hele landet i forhold til bl.a.

Sosial kontakt

  • Anbefaling om at alle i de kommende ukene i størst mulig grad må holde seg hjemme og begrense sosial kontakt med andre mennesker.
  • I private hjem, hager eller hytter bør man ikke ha mer enn fem gjester i tillegg til husstandsmedlemmer. Hvis alle gjestene er fra samme husstand, kan man være flere. To familier kan møtes selv om de har mange barn.
  • Unge og voksne som har vært sammen med venner og i andre situasjoner der det ikke har vært en meters avstand, bør holde to meters avstand til folk i risikogruppen.

Kommunen minner igjen om smittevernrådene som kan leses på https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/