Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
A A A

Omlegging av kommunens rutiner i delings- og omdisponeringssaker.

Publisert , Oppdatert 28. desember 2023
kyr på heia

kyr på heia

Mange delings- og omdisponeringssaker etter jordloven krever også dispensasjon etter plan- og bygningsloven

Statsforvalteren har bedt kommunene behandler alle sakene etter jordloven før dispensasjonssakene etter plan- og bygningsloven sendes på høring til Statsforvalteren. Statsforvalteren påpeker at det er særlig viktig å foreta jordlovbehandlingen først dersom det ligger an til avslag etter jordloven. Vi viser til at det uansett ikke er adgang til å gjennomføre tiltaket etter plan- og bygningsloven, dersom det ikke foreligger samtykke etter jordloven i slike tilfeller.

Kommunen beklager at dette kan medføre at det går lengre tid før slike saker blir ferdigbehandlet.