Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
A A A

Økende skogbrannfare – vær forsiktig!

Publisert
Skogbrann

Brannvesenet Sør informerer om at det nå er svært tørt i terrenget i store deler av Agder. Ifølge Yrs skogbrannvarsel ventes skogbrannfaren å øke over hele Agder tirsdag 20. april. 10 av 13 målestasjoner går da fra grønt til gult farenivå.

Brannvesenet Sør har de siste fem dagene rykket ut på til sammen 12 branner i naturen. Disse hendelsene er utelukkende knyttet til menneskelig aktivitet og uaktsomhet.

I Norge har vi generelt bålforbud fra 15. april til 15. september. Da er det forbudt å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark. Brannvesenet anmoder på det sterkeste at dette forbudet overholdes. Vi går nå inn i en periode på ni dager hvor det ikke meldes nedbør. Dette er kort og godt ikke tiden for å tenne bål i skogen eller svi flater. Vi vet at dette raskt kan komme ut av kontroll.

Brann i terreng fører til at brannvesenet binder opp store ressurser i hendelsen, både med tanke på personell og materiell. Ved sammenfallende hendelser kan dette føre til at vi kommer frem senere til potensielt livstruende hendelser.

Bålbrenning, sviing og liknende aktivitet som fører til at brann kommer ut av kontroll vil bli politianmeldt.