Kommunen følger de nasjonale retningslinjene i forhold til testing, smittesporing, isolasjon og karantene. Det vises til www.fhi.no.

Vi anbefaler at du begrenser ditt sosiale samvær med andre dersom du er regnet som nærkontakter, og evt. bruker munnbind. Som nærkontakt bør man ikke oppsøke steder med store forsamlinger hvor det er vanskelig å gjennomføre smittevern tiltak.

Minner om håndvask og at man skal holde seg hjemme ved ny oppstått luftveissykdom, samt teste seg, se link: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/befolkningen/hva_skal_du_gjore_ved_nye_luftveissymptomer/?term=&h=1

Kommunen tester ikke personer som er symptomfrie med mindre det er som et ledd i oppfølging av nærkontakter