Det er påvist et nytt smittetilfelle av Covid-19 i kommunen ved bruk av PCR test, og vedkommende innbygger er satt i isolasjon. Smitteveien er kjent og nærkontakter blir fulgt opp i tråd med nasjonale retningslinjer.

I følge FHI er Covid-19 generelt lite farlig for barn og unge, se Råd om smittevern i skoler og barnehager - FHI

Det vises til gjeldene regler for testing, karantene og isolasjon på www.helsenorge.no som blant annet er:

Testing for nærkontakter

Det er ikke lenger krav om smittekarantene når du er nærkontakt til en smittet. Uvaksinerte husstandsmedlemmer og tilsvarende nære som er nærkontakt til en smittet person, bør enten avstå fra kontakt med andre i 7 dager eller gjennomføre et testregime.

Tilsvarende nære kan for eksempel være kjæreste, bestevenninne eller en overnattingsgjest.

Uavhengig av om du er vaksinert og type nærkontakt, skal du følge med på om du utvikler symptomer og teste deg dersom du får det. Du kan ellers lever som normalt.

Husstandsmedlemmer og tilsvarende nære

Fullvaksinert eller har hatt covid-19 for mindre enn 12 måneder siden: du trenger ikke teste deg.  

Delvaksinert: du bør ta én koronatest, gjerne snarest.

Uvaksinerte husstandsmedlemmer og tilsvarende nære: du bør teste deg så raskt som mulig etter du blir definert som nærkontakt til smittet. Der etter bør du teste deg:

  • hver dag i 7 dager med en antigen-hurtigtest eller
  • annenhver dag i 7 dager med PCR-test

Les mer på følgende link: https://www.helsenorge.no/koronavirus/karantene-og-isolasjon/

Kommunen følger de nasjonale retningslinjene i forhold testing, smittesporing, isolasjon og karantene. Det vises til www.fhi.no

Minner om at man skal holde seg hjemme ved ny oppstått luftveissykdom og teste seg. Kommunen tester ikke personer som er symptomfri med mindre det er som et ledd i oppfølging av nærkontakter.