Regjeringen innfører følgende «Nye nasjonale forskriftsfestede regler:

 • Det blir forbud mot skjenking av alkohol over hele landet.
 • Det blir forbudt med innendørs organiserte idretts- og fritidsaktiviteter for voksne, med unntak for profesjonelle toppidrettsutøvere.
 • Treningssentre skal holde stengt, men kan holde følgende tilbud åpent:
 • tilbud til de som er bosatt i kommunen.
 • rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i mindre grupper med arrangør.
 • individuell trening og behandling som det kan bestilles time til.
 • Svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng og lignende skal holde stengt, men kan holde følgende tilbud åpent:
  • skolesvømming, organiserte svømmekurs og organisert svømmetrening for personer under 20 år og svømming for profesjonelle toppidrettsutøvere.
  • rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i mindre grupper med arrangør.
  • annen individuell behandling som det kan bestilles time til og hvor bad er en del av behandlingen.
 • Fornøyelsesparker, bingohaller og lignende underholdningstilbud blir stengt.
 • Arbeidsgiver skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra på alle arbeidsplasser det er praktisk mulig.
 • Personer som returnerer til Norge etter unødvendige utenlandsreiser må tilbringe hele karantenetiden på karantenehotell. Dette trer i kraft fra midnatt, natt til mandag 29. mars.

Hvis arrangementer ikke kan utsettes gjelder disse reglene:

 • Innendørs tillates 20 personer på arrangementer med faste, tilviste sitteplasser.
  • Kommunelegens kommentar: Husk 2 meter fra skulder til skulder, og det anbefales å bruke munnbind
 • Innendørs tillates 50 personer på idrettsarrangementer for personer under 20 år som tilhører idrettslag i samme kommune.
  • Kommunelegens kommentar: De som er i samme skole på Byremo vil kunne ha felles idrettsarrangement. Blanding med elever/barn fra andre kommuner som f.eks. Åseral eller Kvinesdal anbefales ikke dersom man ikke er i samme kohort.
 • Utendørs tillates kun 50 personer på arrangementer.
 • Det blir tillatt med 50 personer i begravelser og bisettelser når det benyttes faste tilviste plasser.»

Regjering gir nye «anbefalinger

 • Én-meteren blir nå til to-meteren. De som du hittil har holdt minst én meters avstand til, må du fra nå av holde minst to meters avstand til.
 • Vi anbefaler maks to gjester på besøk.
 • Hvis du kommer fra et område med høyt smittenivå, bør du verken dra på overnattingsbesøk eller ha overnattingsbesøk. De som bor alene og barn og unge under 20 år kan ha overnattingsbesøk av én til to faste venner.
 • Du bør begrense sosiale kontakter mest mulig.
 • Vi anbefaler bruk av munnbind på alle steder der det ikke er mulig å holde to meters avstand.
 • Vi anbefaler folk å bare benytte seg av kjøpesentre og varehus i hjemkommunen.
  • Kommunelegens kommentar: Når du handler i lokale butikker i Hægebostad så anbefales det å følge gjeldene smittevernregler.
 • Vi anbefaler at alle reiser som ikke er nødvendige utsettes med disse unntakene:
  • Reiser til arbeid når det ikke er mulig med hjemmekontor.
  • Reiser hjem til familien for studenter uten familie der de studerer.
  • Reiser til hytte sammen med egen husstand.
 • Det er tidligere bestemt at det skal være digital undervisning i universiteter, høyskoler og fagskoler fra og med 6. april. Dette fremskyndes nå til 25. mars.
 • Ved evt. smitte skal man dra tilbake til hjemkommunen.»
 • Vi anbefaler at alle planlagte arrangementer avlyses. 

Hægebostad kommunes anbefalinger:

Bibliotek

Bibliotekene med begrensninger i forhold til smittevernreglene dvs. minst 2 meter avstand og evt. munnbind og antallsbegrensninger.

Studenter og vikarer

Studenter og vikarer som kommer hjem i påskeferien anbefales å begrense sosial kontakt de siste dagene før de reiser hjem, og de første dagene etter at de har kommet hjem.

Personer som skal arbeide i helse- og omsorgstjenesten må teste seg og ha negativt prøvesvar før de møter på jobb.