Regjeringen har bl.a. vedtatt følgende nasjonale tiltak som trådde i kraft ved midnatt, natt til onsdag 28. oktober, se link, https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/nye-nasjonale-innstramminger/id2776995/ :

  • I private hjem, hager eller hytter bør man ikke ha mer enn 5 gjester i tillegg til husstandsmedlemmer. Dersom alle gjestene er fra samme husstand, kan man være flere. Det innebærer at to familier kan møtes selv om de har mange barn.
  • Begrensingen om at man ikke bør ha flere enn 5 gjester, gjelder ikke for barnehage- eller barneskolekohorter. Barn og unge som er i samme kohort i barnehagen eller på barneskolen, unntas fra avstandskravet på arrangementer.
  • Vi anbefaler at alle er sammen med færre personer i sosiale sammenhenger, i kortere tid og ikke med for mange forskjellige personer i løpet av en uke.
  • Private sammenkomster på offentlig sted eller i leide eller lånte lokaler skal ha en grense på maksimalt 50 deltakere.
  • Dagens adgang til å ha 600 personer til stede på utendørs arrangement begrenses til å gjelde arrangementer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter.

Alle tiltakene vil vare frem til tidlig i desember. 

For mer informasjon om Covid-19 pandemien anbefales sidene til Folkehelseinstituttet – www.fhi.no, og Helse Norge på ​https://www.helsenorge.no/koronavirus