​Hægebostad kommune har fått ekstraordinære næringsfondsmidler tilsvarende kr 706 000 i forbindelse med Covid 19.

Kommunens politiske ledelse og administrasjonen er opptatt av at midlene raskest mulig skal komme næringslivet til gode.  På denne bakgrunn ble det utarbeidet kriterier og midlene annonsert.

I etterkant har det vist seg at det er noen føringer som vi ikke hadde tatt godt nok hensyn til.  Det gjelder at det skal være god dialog mellom Innovasjon Norge, fylkeskommunen og kommunen i fondssakene.  I tillegg er kommunen pålagt å benytte forvaltningsportalen regionalforvaltning.no for elektronisk søking.

Saken er diskutert med de andre Listerkommunene og det er pr dato ingen kommuner som benytter denne portalen, men at kommunene benytter denne i fellesskap gjennom Listerfondet.  Det arbeides for at kommunene i fellesskap skal lage ett regionalt næringsfond i forbindelse med Covid 19. 

For Hægebostad kommune er det viktig at vi sikrer at de midlene som er gitt Hægebostad skal komme våre bedrifter til gode og at dette kan skje så raskt som mulig.  Dette vil bli behandlet på førstkommende formannskapsmøte 27. august.

Vi ber alle følge med på regioanforvaltning.no og søke elektronisk så snart midlene blir annonsert.  Vi vil også annonsere dette på kommunens hjemmeside og facebookside.  For de som allerede har søkt må de dessverre søke på nytt i denne portalen.  

Vi beklager at dette dessverre tar litt lengre tid enn planlagt og håper dette skal komme på plass så snart som mulig.