Fra tirsdag 02.06.20 vil det være mulig å besøke pasienter på Eiken Bu og omsorgssenter også på deres egne rom og utendørs.

Alle besøk må fremdeles avklares på forhånd og det blir ført protokoll med navn og telefonnr på alle besøkende.

Besøkende må utføre håndhygiene ved ankomst også ved besøk utendørs.

Besøkende må gå direkte til og fra rommet og ikke oppholde seg i fellesareal.

Det bør fremdeles holdes en meters avstand til ansatte og andre pasienter, men det kan gjøres unntak til den de besøker etter en smittevernfaglig vurdering.