For folk som ønsker å søke sosialhjelp er åpningstidene mandag og torsdag kl 10-12, eller etter avtale. For andre NAV tjenester oppfordres folk til å bruke www.nav.no, eller å ringe 55 55 33 33. For de som har behov for oppmøte kan de henvende seg til NAV Lister i Lyngdal mellom kl. 10.00-12.00 eller til Kvinesdal mellom kl. 12.00 og 14.00