Lyngdal, Hægebostad og Sirdal kommune:

Lene Frestad Eilertsen  tlf 47 45 38 30

lefr@farsund.kommune.no

 

Farsund og Kvinesdal kommune:

Lill Reidun Larsen Grindland  tlf 91 81 97 38

Lrla@farsund.kommune.no

 

Flekkefjord kommune

Anette Hansen tlf. 90 22 85 38

anette.hansen@farsund.kommune.no