Kulturskoletilbudet i regi av Samklang vil bli videreført i tråd med tidligere praksis på Kollemo skole, og aspirant undervisning vil også bli utvidet til å gjelde Eiken skule.

Kulturskoletilbudet «Min kulturarv – historisk håndverk i Hægebostad» i regi av Vest-Agder museet vil starte i løpet av vinteren 2022, og undervisning vil foregå 2. hver mandag i Tingparken. Det vil være et informasjonsmøte mandag 24.1.22 i Tingparken fra kl 1800 til 1900. Alle som er interessert er hjertelig velkommen til dette møtet. Ønsker du å bidra i forhold til dette kulturskoletilbudet ta kontakt med Katja Regevik på telefon: 977 90 403