Geir Birkeland har gjennom mange år vært engasjert både innenfor Hægebostad idrettslag og i Tingstyret, men det er hans arbeid som dirigent på dugnad for Samklang Skolekorps de siste tjue årene som er vektlagt i begrunnelsen for tildelingen.

I begrunnelsen for tildelingen står det følgende: Geir er en god pådriver for å holde korpset i gang. Han stiller på øvelse hver mandag slik at korpset er klare for de forskjellige oppdragene de har gjennom året. To lysmesser årlig sammen med konfirmantene i Hægebostad og Eiken. Spilling julaften i Hægebostad kirke. Tenning av julegrana på Birkeland. 17. mai stiller han med korpset i kirken og barnetoget til Kollemo og i Eiken. I tillegg til folkefesten hvert 3.år på Kollemo skole. Han bruker av sin egen ferie for å være med korpset på tur til det store utland. Hver høst reiser han med korpset på den årlige Danmarksturen hvor det prøves ut nye noter sammen med nye aspiranter og noen eldre medlemmer.

Tusen takk til Geir Birkeland for sitt frivillig engasjement og innsats gjennom mange år. Det har hatt stor betydning for kulturlivet og aktvitetstilbudet i kommunen.