Informasjon vedr. Covid-19 pandemien

Det er ingen påvist smitte i kommunen pr. 09.6.2020 av Covid-19, og det er ikke tatt nye smitteprøver i forhold til Covid-19 i uke 23. Totalt er tatt ca 70 smitteprøver i forhold til Covid-19 i kommunen.

Skolene og barnehagene i Hægebostad kommune

Det kommer ny veileder i forhold til smittevern for skole og barnehage, og barnehagene- og skolene tilnærmer seg normal drift. Fra og med fredag 5.6.20 er åpningstiden i barnehagene utvidet, og åpningstid er nå fra kl 0700 til 1530.

Toalettanlegg i Bautaparken på Snartemo og Kirkeodden i Eiken

Toalettanleggene i Bautaparken på Snartemo og Kirkeodden vil holde stengt inntil videre.

Kommunen har ikke ressurser til gjøre rent så ofte som smittevernreglene anbefaler i forbindelse med Covid-19 pandemien. Derfor er det bestemt pga. smittevernhensyn at toalettanleggene vil holde stengt inntil videre. Ved endring av smittevernreglene vil kommunen vurdere åpning av toalettene på nytt.

Smittevernråd

Det skjer stadig små og store endringer i smittevernrådene på folkehelseinstituttet sine sider, og det anbefales derfor å følge med følgende link: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/