Møtet er åpent for tilhørere, men smittevernshensyn vil sette begrensninger for antall tilhørere tilstede i salen. Dørene til gangen blir åpnet slik at tilhørere evt. kan stå utover i gangen. Møtet filmes og sendes direkte via link på kommunens hjemmeside.

 

Margrethe Handeland

Ordfører