Plan for informasjon i kommunestyret 4.11.21:

Kl 18.00 – 18.40 Informasjon om barnevernsreformen, kommunepsykologtjenesten og Bedre tverrfaglig innsats v/enhetsleder helse Linda Bråtveit og BTI koordinator Cecilie Heddan

Kl 19.00 Presentasjon av rådmannens forslag til budsjett ved rådmann Ivan Sagebakken og økonomisjef Åse Reidun Lande

Kl 20.00 Presentasjon av plan for oppgradering Snartemo aktivitetssenter og videre politisk behandling v/enhetsleder rehabilitering Arnfinn Hobbesland, driftsingeniør Arnt Nøkland og rådmann Ivan Sagebakken

Det vil være mulig å følge kommunestyremøtet 04.11.21 digitalt, og dersom du ønsker å følge møte direkte kan du klikke på følgende link:

Bli med fra datamaskin eller mobilapp

Klikk her for å delta i møtet

Finn ut mer | Møtealternativer