Merknader og innspill sendes Hægebostad kommune, Laukrokveien 4, 4595 Tingvatn eller post@haegebostad.kommune.no

Høringsutkast er lagt ut på kommunens hjemmeside: www.haegebostad.kommune.no

I forbindelse med høringen inviterer kommunen til et medvirkningsmøte for innbyggerne, næringsliv, frivilligheten og politikere den 17.april 2024, klokka 18.00 i Tingvatn fornminnepark.

 

Kommuneplanens samfunnsdel - planutkast til høring.pdf

Saksutskrift -Kommuneplanens samfunnsdel - høring.pdf