Kommunen har mottatt vaksiner, og de første dosene ble satt på institusjon i Eiken. Totalt ble det satt 6 doser onsdag 06.01.21 som tilsvarer det antall doser som kommunen har mottatt. Kommunen forventer at vi fremover vil motta nye doser, og kommunen vil fortløpende ta kontakt med de som skal vaksineres.