Vi følger alle retningslinjer gitt av helsedirektoratet slik at det skal være trygt å komme til behandling.

Ta kontakt med fysioterapeut Ingrid Kristiansen på tlf 91154327 for bestilling av time (ingen personlig oppmøte dersom du ikke har time).

Inntil nye retningslinjer kommer vil det ikke gitt hjemmebehandling. Gruppetreninger og frisklivssentralen holdes dessverre fortsatt stengt. 

 

Med vennlig hilsen

 

Linda Bråtveit

Ledende helsesykepleier/folkehelsekoordinator

Hægebostad kommune

Tlf: 916 80969