Det oppfordres til at minst en representant fra hvert lag/forening deltar i møtet hvis dere har spørsmål. 

Flott om dere tenker gjennom hvilke spørsmål/avklaringer dere trenger svar på!
Send gjerne spørsmål INNEN torsdag kl 14.30  til  krv@haegebostad.kommune.no eller på sms til 90024094. Det blir også rom for å stille spørsmål direkte i møtet.