Det er smitteutbrudd av Covid-19 på Konsmo barneskole, og smitteutbruddet har ført til bemanningsproblemer på Byremo ungdomsskole. Det er derfor hjemmeundervisning på Byremo ungdomsskole i dag. Byremo ungdomsskole vil fortløpende vurdere situasjonen, og vil holde foreldre og elever orientert.

Kommuneoverlegen anbefaler at personer som er i karantene å overholde gjeldene regler. Det anbefales å unngå kontakt på tvers av kommunegrensene ut uken, og inntil smittesituasjonen er nærmere avklart. Det er egne regler for Kristiansand kommune som man bør gjøre seg kjent med dersom man skal til Kristiansand, eller skal samarbeide med personer fra Kristiansand. Det anbefales å bruke hjemmekontor dersom det er mulig.

Smitte på Agder og i nabokommuner

Det er et pågående smitteutbrudd i Agder, og det er smitteutbrudd av Covid-19 på Konsmo barneskole. Vi ber innbyggere være ekstra nøye med å følge smittevernrådene som kan leses i sin helhet på https://www.helsenorge.no/koronavirus/ og https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/

Vaksinering

Denne uken mottar kommunen stort sett doser til 2. gangs vaksinering av helsepersonell. Kommunen mottar noen doser til 1. gangs vaksinering og disse vil fortsatt gå til personer i risikogruppen.

Smittestopp app

FHI anbefaler å ta i bruk Smittestopp appen. Den skal bidra til å forhindre at koronaviruset sprer seg i samfunnet, og er helt frivillig å bruke. Appen har 16-års aldersgrense.

Informasjonskanal

Hoved informasjonskanalen til kommunen er våre nettsider. Det ligger også mye informasjon om koronavirus både på www.helsenorge.no og på Folkehelseinstituttets nettside www.fhi.no.