Smitte på Agder og i nabokommuner

Det er pågående smitteutbrudd i Agder, og det er registret smitte i nabokommunene og Kristiansandsområdet. Dette gjør av vi ber innbyggere være ekstra nøye med å følge smittevernrådene som kan leses i sin helhet på https://www.helsenorge.no/koronavirus/ og https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/

Når det gjelder smitteutbruddet i Lyngdal har vi fått følgende informasjon fra kriseledelsen i Lyngdal:

"Til omkringliggende kommuner, Oppdatering:

Det ble i går tatt 216 hurtigtester av elevene på KVS. Kun ytterligere 2 positive.

Det ble også tatt 586 PCR tester, og det jobbes på spreng med å få sendt disse inn.

Det blir i første omgang ikke fattet hastevedtak eller laget forskrift ifbm. dette utbruddet. Videre tiltak avventes til svar på PCR testene ettersom det var kun to nye hurtigtester som slo ut.

Utviklingen i Farsund på Eilert Sundt vgs kan også spille inn på hva som skjer videre.

Dette til orientering.

På vegne av kriseledelsen i Lyngdal,"

Vaksinering i kommunen

Det er i denne uken satt 74 doser med vaksinen fra AstraZeneca. Disse dosene er primært brukt på helsepersonell. Vaksinering med AstraZeneca er nå satt på pause etter beskjed fra Statsforvalteren. Kommunen følger de nasjonale råd for når vaksineringen med AstraZeneca kan starte opp igjen. Vaksinen er nå også godkjent for de over 65 år. Resterende doser vil bli prioritert til innbyggere mellom 75-85 år.

Totalt er nå 94 innbyggere som er fullvaksinerte i kommunen, samt 78 innbyggere som har fått første dose. Kommunen vaksinere nå aldersgruppen som er ca 80-81 år.

Neste uke får kommunen nye 18 doser som vil brukes til å vaksinere aldersgruppen 75-84.

Smittestopp app

FHI anbefaler å ta i bruk Smittestopp appen. Den skal bidra til å forhindre at koronaviruset sprer seg i samfunnet, og er helt frivillig å bruke. Appen har 16-års aldersgrense.

Informasjonskanal

Hoved informasjonskanalen til kommunen er våre nettsider. Det ligger også mye informasjon om koronavirus både på www.helsenorge.no og på Folkehelseinstituttets nettside www.fhi.no.