Smitte på Agder og i nabokommuner

Det er pågående smitteutbrudd i Agder, og det er registret smitte i nabokommunene dvs. i Lyngdal inkl. Lyngdal nord og Kvinesdal, samt Kristiansandsområdet. Dette gjør av vi ber innbyggere være ekstra nøye med å følge smittevernrådene som kan leses i sin helhet på https://www.helsenorge.no/koronavirus/ og https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/

Vaksinering i kommunen

Det er i dag satt 21 doser som er 2.gangs vaksinering. Det betyr at pr. 03.03.21 er det 78 innbyggere som er blitt fullvaksinerte, og i tillegg har 44 innbyggere fått 1. dose med Pfizer vaksinen.

Kommunen har fått beskjed at man vil motta 100 vaksinedoser i kommende uke fra Astra Zeneca som er beregnet til vaksinering av helsepersonell, samt prioriteringsgruppe 5 dvs innbyggere med alder 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander. Kommunen vil ta kontakte med de aktuelle innbyggere på telefon for å avtale vaksinering.

Kommunen vil utover dette motta doser fra Pfizer til 2.gangs vaksinering i uke 10.

Smittestopp app

FHI anbefaler å ta i bruk Smittestopp appen. Den skal bidra til å forhindre at koronaviruset sprer seg i samfunnet, og er helt frivillig å bruke. Appen har 16-års aldersgrense.

Informasjonskanal

Hoved informasjonskanalen til kommunen er våre nettsider. Det ligger også mye informasjon om koronavirus både på www.helsenorge.no og på Folkehelseinstituttets nettside www.fhi.no.