Informasjon vedr. Covid-19

Kommunen har ingen påviste smittetilfeller av Covid-19 pr 19.02.2021, og kommunen kjenner ikke til at det er personer i karantene i kommunen. Det er p.t. mange som tester seg, og husk at terskelen for å teste seg er lav.  

Vaksinering i kommunen

Denne uken har 14 nye innbyggere blitt vaksinert dvs. fått første vaksinedose, og 14 innbyggere har fått andre vaksinedose dvs er fullvaksinert.

Til sammen er det nå 32 innbyggere i kommunen som er fullvaksinerte. I tillegg er det 96 innbyggere som har fått første vaksinedose. 

De to neste ukene får kommunen kun tildelt vaksiner for å sette vaksinedose nr 2 dvs. ingen nye innbyggere vil få den første vaksinedosen de to neste ukene. Kommunen har ikke få tildelt nye vaksinetyper fra f.eks. Astra Zenica eller Moderna de kommende to ukene.

Smittestopp app

FHI anbefaler å ta i bruk Smittestopp appen. Den skal bidra til å forhindre at koronaviruset sprer seg i samfunnet, og er helt frivillig å bruke. Appen har 16-års aldersgrense.

Informasjonskanal

Hoved informasjonskanalen til kommunen er våre nettsider. Det ligger også mye informasjon om koronavirus både på www.helsenorge.no og på Folkehelseinstituttets nettside www.fhi.no.