Vaksinering i kommunen

Kommunen har p.t. vaksinerte 82 personer hvorav 18 personer er ferdig vaksinert. Kommunen fortsetter vaksinering neste uke med 24 nye vaksinedoser. Kommunen følger de nasjonale prioriteringene i forhold til vaksinering, og vaksinere nå personer som er ca 82 - 83 år. Det er forventet at kommunen vil motta nye og økende antall doser med vaksine hver uke utover våren.

Smittestopp app

FHI anbefaler å ta i bruk Smittestopp appen. Den skal bidra til å forhindre at koronaviruset sprer seg i samfunnet, og er helt frivillig å bruke. Appen har 16-års aldersgrense.

Informasjonskanal

Hoved informasjonskanalen til kommunen er våre nettsider. Det ligger også mye informasjon om koronavirus både på www.helsenorge.no og på Folkehelseinstituttets nettside www.fhi.no.