Regjerings har i dag kommet med nye anbefalinger, og viderefører de fleste nasjonale tiltakene, men gir lettelser for barn og unge, se følgende link: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/pm-18.1/id2828908/

Regjeringen gir bl.a. følgende anbefalinger:

Sosial kontakt

Alle bør begrense sosial kontakt i størst mulig grad. Det oppfordres til å møte andre utendørs, og ikke ha besøk av flere enn 5 gjester i tillegg til de som allerede bor sammen. Dersom alle gjestene kommer fra samme husstand, kan man være flere, men man må likevel ikke være flere enn at man kan holde avstand. Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort.

Reiser

Ikke gjennomføre reiser i inn- og utland, med mindre det er nødvendig. Reiser til studiested kan fortsatt regnes som en nødvendig reise, mens reiser for å delta på arrangementer i utgangspunktet ikke anses som en nødvendig reise. Hytteopphold i Norge med folk du bor sammen med frarådes fortsatt ikke, innenfor de lokale og nasjonale rådene og reglene som gjelder.

Idretts-, fritids- kultur- og livssynsarrangementer

Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt, både ute og inne. De kan også unntas fra anbefalingen om 1 meters avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten. For barn og unge kan ordinær treningsaktivitet internt i klubber, lag og foreninger derfor gjennomføres, men kamper, cuper, stevner mv. må fortsatt utsettes.

Arbeidsplasser

Hjemmekontor anbefales for alle som har mulighet til dette.

 

Regjering har bl.a. vedtatt følgende regler for hele landet:

Barnehager og skoler

Nasjonalt tiltaksnivå for ungdomsskoler og videregående skoler nedjusteres fra rødt til gult nivå. 

Private sammenkomster og arrangement

De fleste private sammenkomster og arrangementer bør utsettes eller avlyses. Om de likevel må avholdes, gjelder følgende regler:

·Maksimalt ti personer på private sammenkomster utenfor eget hjem, som for eksempel en bursdag i leid lokale. Dersom den private sammenkomsten er utendørs, er grensen 20 personer. (Nytt)

·Maksimalt ti personer på innendørs idrettsarrangement, kulturarrangement, seminarer, livssynssamlinger, seremonier mv., likevel 200 personer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter. I begravelser kan det være opp mot 50 personer, selv om setene ikke er fastmontert.

·Maks 200 personer på arrangementer utendørs, likevel 600 personer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter.

·Helsedirektoratet vil få i oppdrag å vurdere om kravet til fastmonterte seter for å ha inntil 200 eller 600 deltakere på arrangement, bør erstattes med andre krav, for eksempel krav til tilviste faste sitteplasser.

Uteliv og serveringssteder

Forbud mot skjenking av alkohol på serveringssteder videreføres inntil videre. Det tas en ny vurdering i uke 4, altså neste uke.

 

Vaksinering i kommunen

Kommunen har hittil vaksinerte 12 personer i forrige uke, og fortsetter vaksinering denne uke med 6 nye vaksinedoser. Det er forventet at kommunen vil motta nye og økende antall doser med vaksine hver uke utover våren.

Smittestopp app

FHI har lansert en ny Smittestopp app. Den skal bidra til å forhindre at koronaviruset sprer seg i samfunnet, og er helt frivillig å bruke. Appen har 16-års aldersgrense.

Informasjonskanal

Hoved informasjonskanalen til kommunen er våre nettsider. Det ligger også mye informasjon om koronavirus både på www.helsenorge.no og på Folkehelseinstituttets nettside www.fhi.no.