Barnehager og skoler

Barnehager og barneskolene er åpne og drives på gult nivå. Ungdomsskolene, videregående skole og voksenopplæring har i dag gått over til rødt nivå. Det medfører sannsynligvis enkelte endringer i undervisningsopplegg og mer digital undervisning. Informasjon fra skolene vil bli sendt direkte til foreldre og foresatte.

I forhold til skyss innebærer dette at elever på ungdomsskoletrinn, videregående skole og voksenopplæringen må bruke munnbind på bussen frem og tilbake til skolen. Elevene er selv ansvarlig for å ha med munnbind, men transportør vil også ha med noen munnbind til elever som har glemt dette. Ordningen gjelder perioden fram til og med 15. januar. For bruk av munnbind se følgende link:  https://vimeo.com/456863183 eller  https://www.fhi.no/publ/plakat/toymunnbind/

Kommunen og kommuneoverlegen oppfordrer også sterkt til at de som har mulighet, prøver å ordne med transport til skolen på egenhånd i perioden, enten ved privatbil eller ved at man spaserer der dette er mulig.

Offentlige lokaler

Alle kommunale offentlige bygg vil være stengt for fritidsaktiviteter. Unntakene vil være:

  • Organisert aktivitet for barn som utføres i samme kohort som i skolen eller i barnehagen
  • Bibliotekene vil være åpne med begrensning på 10 besøkende om gangen.
  • Kommunehuset er kun åpent etter avtale ellers stengt.

Besøkende på institusjoner

Det legges opp til at det er mulig å besøke sine kjære på institusjonene våre. Dette må skje etter avtale, og familie og nære pårørende prioriteres. Maks 2 besøkende av gangen

Vaksinering

Kommunen har laget plan for vaksinasjon og man har vært i kontakt med alle over 65 år for kartlegge hvem som ønsker å takke ja til vaksinering. Kommunen mottar vaksine nok til 5 personer i løpet av uken, og vaksineringen vil starte fortløpende med de eldste på Eiken Bu- og omsorgssenter. Det er forventet at kommunen vil mottatt nye og økende antall doser med vaksine hver uke utover våren.

Smittestopp app

FHI har lansert en ny Smittestopp app. Den skal bidra til å forhindre at koronaviruset sprer seg i samfunnet, og er helt frivillig å bruke. Appen har 16-års aldersgrense.

Se link

 

Informasjonskanal

Hoved informasjonskanalen til kommunen er våre nettsider. Det ligger også mye informasjon om koronavirus både på www.helsenorge.no og på Folkehelseinstituttets nettside www.fhi.no.