Det er ingen påvist smitte i kommunen pr. 19.08.2020 av Covid-19. Totalt er det tatt ca 140 smitteprøver i forhold til Covid-19 i kommunen, og antall prøvetakninger er økende.

Testkriterier for koronavirus 

Helsedirektoratet forventer at kommunene kan rigge seg for en testkapasitet på inntil 5 prosent. I dagens situasjon er det tilstrekkelig å ha kapasitet til å kunne teste 1,5 prosent av befolkningen i løpet av én uke, se følgende link: https://www.helsedirektoratet.no/nyheter/tilstrekkelig-med-1-5-testkapasitet-i-dagens-situasjon. Kommunen har i dag kapasitet til å gjennomføre Covid-19 smittetest av 5 % av befolkningen ukentlig.

Arrangementer

Folkehelseinstituttet har 17.8.20 oppdatert sine retningslinjer for arrangører av kultur- og idrettsarrangementer, samt andre tilsvarende arrangementer, og poengterer at man må følge regler for antall deltagere og avstand, se følgende link: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-og-yrkesgrupper/anbefalinger-ved--store-arrangementer-knyttet-til-koronasmitte-i-norge/

Nærkontakter

Fra 13.08.20 skal alle nærkontakter i karantene, og det skilles ikke lenger på type nærkontakt. Med nærkontakter menes personer som har hatt tett kontakt med en person som er bekreftet syk med covid-19, fra 48 timer før vedkommende fikk de første symptomene (for asymptomatiske; fra 48 timer før prøvetaking), og til personen er avisolert. Se følgende link: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/testing-og-oppfolging-av-smittede/definisjoner-av-mistenkte-og-bekreftede-tilfeller-med-koronavirus-coronavir/