Regjeringen har kommet med nye råd i for å beholde kontrollen på smittespredningen og begrense ny økning i smitte, og det iverksettes forsterkede nasjonale smitteverntiltak i foreløpig to uker fra 4. januar

Regjering gir bl.a. følgende nye anbefalinger for alle i hele landet

Sosial kontakt

Unngå å ha gjester i hjemmet. Vent 14 dager med private besøk. Unntak for nødvendige hjemmetjenester og besøk hos personer som er i livets siste fase. Aleneboende kan ha besøk eller gå på besøk med en til to faste venner eller til en fast husstand. Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort. (Nytt)

Alle organiserte fritidsaktiviteter, idrettsaktiviteter, kulturarrangementer og livssynssamlinger innendørs, anbefales utsatt til etter 18. januar. Dette gjelder også alle aktiviteter innendørs som samler barn og unge på tvers av klasser/ kohorter (Nytt)

 

Skoler og utdanning

All undervisning og alle planlagte arrangementer ved universiteter, høgskoler og fagskoler blir digitale frem til 18. januar. (Nytt)

Alle landets videregående skoler og ungdomsskoler går over til rødt nivå. (Nytt)

 

Arbeidsplasser

Hjemmekontor for alle som har mulighet til dette. (Nytt)

 

Regler for hele landet

Private sammenkomster og arrangement

Maksimalt fem personer på private sammenkomster utenfor eget hjem, som for eksempel en bursdag i leid lokale. Hvis man er flere enn fem i samme husstand, kan selvfølgelig alle i husstanden møtes. (Nytt)

Maksimalt ti personer på innendørs idrettsarrangement, kulturarrangement, seminarer, livssynssamlinger, seremonier mv., likevel 200 personer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter. I begravelser kan det være opp mot 50 personer, selv om setene ikke er fastmontert. (Nytt)

De fleste av disse arrangementene vil uansett ikke være i tråd med nasjonale anbefalinger og bør derfor utsettes eller avlyses.

 

Uteliv og serveringssteder

Det innføres nasjonalt forbud mot skjenking av alkohol på serveringssteder og arrangementer. (Nytt)

 

Kirkevandring

De særlige reglene for kirkevandringer oppheves straks, i stedet for fra 15. januar. (Nytt)

 

For mer informasjon se følgende link: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/innforer-flere-nasjonale-smitteverntiltak/id2826466/