Vedr. åpningstid barnehagene

Barnehagene har sendt ut informasjon til foreldrene hvor man presiserer at smittevernhensyn kommer først i forhold til åpningstid. Åpningstiden er foreløpig fra kl 0700 til 1530. Bakgrunnen for dette er at kunnskapsdepartementet har varslet at oppstart av nytt barnehageår skal skje med smitteverntiltak på gult nivå. Dersom smitten i samfunnet endrer seg, må vi være forberedt på at tiltaksnivået kan skifte til rødt eller grønt. Det er helsemyndighetene som avgjør hvilket nivå vi skal arbeide etter, ikke barnehagene selv. Tiltak på gult nivå innebærer bl.a. at:

  1. Ingen som er syke skal komme i barnehagen
  2. God hygiene
  3. Kontaktreduserende tiltak

Kommunen vurderer fortløpende åpningstiden i tråd med tiltaksnivået som helsemyndig-hetene avgjør, samt at driften er innenfor de økonomiske budsjettrammene til barnehagene.

Vedr. Eiken Bu- og omsorgssenter

Kommuneoverlegen i Hægebostad kommune innfører skjerpet besøksbegrensning til sykehjem og sykehjemsnære boliger i 10 dager for pårørende og andre som har vært på reise i utlandet, både "røde" og "grønne" land. Tiltaket blir gjeldende f.o.m. tirsdag 4. august, men aktuelle personer som nylig har vært i utlandet bør oppfordres til å unnlate besøk også før dette.

 

Relevant utdrag av smittevernveileder fra fhi.no siteres her:

Pårørende eller andre som har vært på utenlandsreise siste 10 dager, også til land utenom Norden som ikke er omfattet av karanteneplikt, bør ikke komme på besøk før 10 dager etter hjemkomst. Hvis de testes for SARS-CoV-2, bør de ikke komme på besøk før negativt prøvesvar foreligger.

 

Rådet fra fhi.no ble sist oppdatert 17.07.20, og ordlyden der er "bør" ikke komme på besøk, se https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/helsepersonell/besok-kommunale-helse-og-omsorgsinstitusjoner/

 

I lys av utviklingen i smittebildet i samband med klyngesmitte i bl.a. Moss, Trondheim og Hurtigruta er kommuneoverlegens råd pr. i dag at forbudet gjøres absolutt, inntil smittesituasjonen roer seg.