Skolene og barnehagene i Hægebostad kommune

Det kommer ny veileder i forhold til smittevern for skole og barnehage. Det arbeides med å tilpasse driften til ny veileder. Inntil videre vil dagens drift fortsette. Foreldrene/ foresatt vil mottatt mer informasjon i begynnelsen av neste uke.

Forøvrige vises til https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/.

Nye karanteneregler fra mandag 1. juni

Regjeringen letter på smittekarantenereglene fra 1. juni, etter anbefaling fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet, se https://www.fhi.no/nyheter/2020/nye-karanteneregler-fra-mandag-1.-juni/

Innenlands fritidsreiser

Etter flere uker med strenge tiltak er det for tiden lite covid-19-smitte i samfunnet og det lempes på rådene om fritidsreiser. Det generelle rådet om å redusere ferie- og fritidsreiser i Norge er lettet på og slike reiser kan nå foretas så sant du reiser på en måte som gjør at du unngår å spre smitte og reduserer muligheten for å bli smittet selv, se https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/reiserad-knyttet-til-nytt-koronavirus-coronavirus/