Det er på ulike medier i ettermiddag blitt opplyst at det er 1 person med påvist smitte i Hægebostad kommune. Kommunen er ikke kjent med dette tilfellet kl 1915 i dag torsdag 21.1.21. Det antas at dette er en person som har bostedsadresse i kommunen, men som ikke bor i kommunen f.eks. en student, vernepliktig o.l.

Kommunen har fredag 22.01.2021 kl 1030 ikke mottatt nye opplysninger knyttet til smittetilfellet som er omtalt i ulike medier. Det antas derfor fortsatt at dette er en person med bostedsadresse i kommunen, men at vedkommende ikke oppholder seg i kommunen.

Dersom kommunen får nye opplysninger, vil man oppdatere informasjonen fortløpende.