Mantallet

For å kunne stemme ved kommune- og fylketsingsvalget eller ved sametingsvalget må du stå i mantallet. Mantallene er nå lagt ut på Kommunehuset på Birkleand og Eiken bu- og omsorgssenter.

 

Mer informasjon om mantallet for Kommune- og Fylkestingsvalget.

Mer informasjon om mantallet for sametinget.

Tidligstemming:

Dersom du ikke har anledning til å stemme valgdagen, eller i den ordinære perioden for førehandsstemmegiving, kan du i perioden 03.07.23 – 09.08.23 henvende deg til Kommunehuset ved tjenestetorget (telefon: 383 49 100), og avtale tidspunkt for stemmegivning. Du trenger ikke valgkort, men ta med legitimasjon!

Forhåndsstemming:

Du kan forhåndsstemme på Kommunehuset ved tjenestetorget, fra og med 10.08.23 til og med 08.09.23. Åpningstid fra kl. 08:00 til kl.15:00 mandag til fredag. Torsdag 7. september er det åpent til kl. 19:00.

Ambulerende stemmegiving:

Velgere som på grunn av sykdom, eller ikke kan avgi ordinær forhåndsstemme, kan søke valgstyret om å stemme der vedkommende oppholder seg. Søknadsfrist: innen ONSDAG 06.09.23.

Institusjonsstemming 05.09.23:

  • Eiken bu- og omsorgssenter kl. 09:30 – 12:00
  • Snartemo aktivitetssenter kl. 13:00 – 14:00

VIKTIG!

I år får de fleste tilsendt valgkort elektronisk. Dette skal vises fram når du skal forhåndsstemme. Dersom ikke stemmemottaker kjenner deg, må du vise legitimasjon (må inneholde navn, fødselsdato og bilde). Dette kan være bankkort m/bilde, førerkort eller pass.

VALGDAGENE:

Det er mulig å stemme på ordinært valgting både:

  • søndag 10. september fra kl. 13:00 til kl. 18:00
  • mandag 11. september fra kl. 10:00 til kl. 19:0

I TINGPARKEN

Dersom du lurer på noe kan du henvende deg til Tjenestetorget: Telefon: 383 49 100

Mail: post@haegebostad.kommune.no

Manntallet

Dersom du skal avgi stemme ved Stortingsvalget 10. eller 11.september i Hægebostad kommune, må du stå i manntallet i kommunen. Manntallet er utlagt til ettersyn på to plasser i kommunen:

  • Kommunehuset på Birkeland
  • Eiken bu- og omsorgssenter

Du kan også ringe Tjenestetorget og sjekke om du står i manntallet: Tlf. 383 49 100

 

Manntallet blir lagt ut til ettersyn, fra og med ca. 12. juli og fram til valgdagen
Stemmeberettigede blir ført inn i manntallet i den kommunen de hadde folkeregisterført adresse den 30. juni i valgåret.
Dersom du mener det er feil i manntallet kan du kreve dette rettet. Kravet skal være skriftlig, og sendes til Hægebostad Valgstyre.
epost: post@haegebostad.kommune.no
post: Hægebostad kommune, Laukrokveien 4, 4595 Tingvatn